Xiaomi Mi Pad 2 评估

Xiaomi Mi Pad 2
性能
普及度
0.0 %
显示屏
7.9"  2048 × 1536 px
芯片组
Atom X5-Z8500
内存
2048 MB
存储空间
16 / 64 GB
摄像头
8 MP
操作系统
Android 5.0

性能

Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1)

分数
1238
物理分数
1570
显卡分数
1202
显卡测试 1
7 FPS
显卡测试 2
4 FPS
物理测试第 1 部分
33 FPS
物理测试第 2 部分
17 FPS
物理测试第 3 部分
8 FPS

Sling Shot Extreme Unlimited

分数
1200
物理分数
1558
显卡分数
1117
显卡测试 1
7 FPS
显卡测试 2
4 FPS
物理测试第 1 部分
33 FPS
物理测试第 2 部分
16 FPS
物理测试第 3 部分
8 FPS

Sling Shot

分数
1595
物理分数
1557
显卡分数
1688
显卡测试 1
9 FPS
显卡测试 2
6 FPS
物理测试第 1 部分
32 FPS
物理测试第 2 部分
17 FPS
物理测试第 3 部分
8 FPS

Sling Shot Unlimited

分数
1666
物理分数
1582
显卡分数
1687
显卡测试 1
10 FPS
显卡测试 2
6 FPS
物理测试第 1 部分
34 FPS
物理测试第 2 部分
17 FPS
物理测试第 3 部分
8 FPS

详细信息

一般信息

芯片组
Atom X5-Z8500
CPU
Up to 1.44 GHz quad-core "Cherry Trail"
GPU
HD Graphics
内存
2048 MB
操作系统
Android 5.0

数据传输

2G 网络
3G 网络
4G 网络
连接性
Bluetooth WLAN
USB
是的, Type-C

媒体

内部存储空间
16 / 64 GB
外部存储空间
主摄像头
是的, 8 MP
辅助摄像头
是的, 5 MP
GPS
辅助 GPS
收音机
指南针

物理

尺寸
132.6 / 200.4 / 7 mm
重量
322 g
显示屏类型
IPS LCD
显示屏尺寸
7.9"
显示屏分辨率
2048 × 1536 px
显示屏保护
多触点
电池
6190 mAh

Powered by